Πολιτική απορρήτου

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://dromena.gr 

Πολιτική Απορρήτου και Cookies
Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που αναφέρονται παρακάτω.
Η χρήση του συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης του παρόντος καθώς η συνεχής χρήση σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η dromena.gr αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών προστατεύονται ως εμπιστευτικές σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η dromena.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις πιθανές τροποποιήσεις τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στη dromena.gr
είναι τα ακόλουθα: • Ονομα • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Ονομα εταιρείας • Τηλέφωνο επικοινωνίας • Πληροφορίες που δίνονται από τον χρήστη χρησιμοποιώντας πεδία ελεύθερου κειμένου

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για τη στιγμή που χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με το αίτημα κάθε ατόμου ή μέχρι τη στιγμή που θα ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 5 χρόνια, εκτός αν συνεχίσουμε να συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπό μας
διέπεται από το παρόν τμήμα και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2472/1997) για την ατομική προστασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως συμπληρώνονται από τις αποφάσεις του Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Π.Δ. 207/1998 και 79/2000) καθώς και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι όροι αυτοί ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου όσο και το υπάρχον – αν και όχι πλήρως ανεπτυγμένο – πλέγμα νομικών ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τυχόν αλλαγές θα υπόκεινται σε αυτήν την ενότητα.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν έχουν πρόσβαση σε κανενός είδους έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή του. Τα cookies διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική λειτουργία του Διαδικτύου καθώς συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη πρόσβαση του επισκέπτη, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να δείξουν σε ποιους τομείς οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι πιο χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, καθώς και για να διατηρεί πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και να αποθηκεύει τα αγαπημένα σας προϊόντα για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο επισκέπτης του ιστότοπου της εταιρείας μπορεί να εποπτεύει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τρόπο που είτε θα τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου είτε δεν θα επιτρέπει ποτέ τη χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Μέσω του μηχανισμού, αποδεχόμενοι ή όχι, τα cookies που έχουμε δημιουργήσει και εμφανίσουμε στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να περιορίσετε την ενσωμάτωσή τους. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (συχνά βρίσκονται στο μενού Εργαλεία ή Προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως ορισμένες από τις δυνατότητες του ιστότοπού μας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως το www.allaboutcookies.org.

H dromena.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του ιστότοπου περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το πρόσθετο του Google Analytics Opt-out Browser. Το πρόσθετο επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπο δεν πρέπει να αποστέλλονται στο Google Analytics. Το πρόσθετο του Google Analytics Opt-out Browser δεν σας εμποδίζει να στέλνετε πληροφορίες στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων ιστού.

H dromena.gr μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Facebook Like και το widget Twitter. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του site από εσάς. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγονται και να χρησιμοποιηθούν από άλλα μέλη αυτής της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και αυτές οι ανταλλαγές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών υλοποίησης.

Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για αυτές τις εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές. Επιπλέον, h dromena.gr μπορεί να φιλοξενεί ιστολόγια, φόρουμ, crowd-sourcing και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενες ως «χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών κοινωνικής δικτύωσης είναι να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και περιεχομένου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης της η dromena.gr ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε άλλους χρήστες αυτής της δυνατότητας κοινωνικών μέσων (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στάδιο της συλλογής) επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο. Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων (εικόνες κ.λπ.) μέσω της ιστοσελίδας είναι παράνομη εκτός εάν έχει προηγηθεί η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων. Η dromena.gr περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους με ευθύνη τρίτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η dromena.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί οι ιστότοποι. Πνευματική ιδιοκτησία Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διακριτικών τίτλων, κειμένων, πινακίδων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, εικονογραφήσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

Το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε τέτοιο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την ταυτότητα του παρόχου. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, αντιγραφή, αποθήκευση, επικοινωνία ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της παραλήπτριας εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματική ιδιοκτησία.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στα προϊόντα της εταιρείας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων κ.λπ. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους. Μεμονωμένα μέρη του περιεχομένου μπορούν κατ’ εξαίρεση να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε απλό προσωπικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή οποιωνδήποτε μεμονωμένων τμημάτων του περιεχομένου που αποθηκεύονται ή αντιγράφονται όπως παραπάνω είναι αναφέρονται ανά πάσα στιγμή, όπου προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Αυτή η ρήτρα δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση ως εκχώρηση ή μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Οτιδήποτε άλλο περιέχεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπού μας και αποτελεί καθιερωμένο εμπορικό σήμα ή προϊόν που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης του τρίτου μέρους και δεν έχει καμία σχέση με τον ιστότοπό μας. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας πρέπει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και αφετέρου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας .

Επιπλέον, οφείλει να συμπεριφέρεται με σωστό, ευγενικό και διακριτικό τρόπο κατά την επίσκεψή του και τη χρήση του ιστότοπού μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που είναι αντίθετες με τη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπό μας ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης ή κατάχρησης των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη – χρήστη θα εμπίπτει αποκλειστικά στον τομέα ευθύνης του. Συμφωνείται ρητώς ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, που απορρέει από οποιαδήποτε μορφή παραβίασης εκ μέρους σας, ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας μας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συμμετάσχετε σε δικαστικές διαδικασίες και να αποζημιώσετε την ιστοσελίδα μας εάν αναγκαστείτε να καταβάλει αποζημίωση ή άλλη δαπάνη